Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

 iTrack Android(TG102)

iTrack Android(TG102)
PropertyValue
Tên:iTrack Android(TG102)
Mô tả:

Ứng dụng giám sát trên hệ điều hành(HĐH) Android. Áp dụng cho thiết bị hợp chuẩn của Bộ GTVT(TG102)

Tên file:trackingVNET.apk
Kích thước: Empty
Kiểu file:apk (Mime Type: application/octet-stream)
Người tạo:unknown
Tạo trên: 04/11/2013 11:55
Người xem:Everybody
Đã chỉnh sửa bởi:unknown
Lần xem:427 Lần xem
Lần cập nhật cuối: 04/11/2013 13:36
Trang chính:
CRC Mã check:
Mã check MD5: